top of page
Sanering Göteborg.webp

Fordonsanering
Göteborg

Få en offert
arrow&v

Tack!

Vi är certifierade för avancerad fordonssanering

Samarbetar med alla försäkringsbolag

Allt från en utspilld läsk flaska till ett totalt mögelangrepp i hela kupéutrymmet kan kräva en sanering. Det är viktigt att som steg ett spåra orsaken till lukten/obehaget. Källan till problemet måste tas bort för att resultat ska bli riktigt bra. För att helt kunna bryta ner de organismer/lukter som finns i bilen måste bilen behandlas med rätt kemikalier. Vi är specialister på sanering och vår personal har genomgått kvalificerad saneringsutbildning. Vi har den utrustning och de kemikalier som behövs för att lösa problemen. Görs inte saneringen fullständigt finns det källan till problemet inte försvinner och att arbetet måste göras om.

Det här kan vi sanera 

  • Hunden/katten har förorenat

  • Någon har rökt i bilen

  • Bilar i garage vid bränder

  • Mögel i kupéutrymmet

  • Du spiller något som är svårt att avlägsna och som luktar illa

  • Dålig lukt i allmänhet

  • Klotter

bottom of page