Lagning av bilglas i Göteborg

GLASREPARATIONER

Få en offert
arrow&v

Tack!

Rutbyte

Vi försöker alltid laga skadade vindrutor innan vi tar beslut att byta ut dem. Du får alltid enfackmannamässig garanti på samtliga glastjänster hos oss. Skulle du inte vara nöjd är du alltid välkommen tillbaka för kostnadsfri korrigering.

Kostnad?

De flesta fordonsförsäkringar omfattar rutbyten. Självrisken varierar per bolag och försäkring. Vi informerar alltid om nivån på självrisken vid varje bokning av glastjänster. Skulle din försäkring inte omfatta rutbyte erbjuder vi dig förmånliga priser.

Sodo- eller bakrura?

Egenskaperna på sido- och bakrutor skiljer sig jämfört med vindrutor. De vittrar sönder i mindre bitar när de blivit skadade. Om du fått en skada på din sido- eller bakruta bör du därför snarast möjligt uppsöka en glasmästare för att få din ruta utbytt.

Åtgärder vid rutbyte

Innan vi byter ut din ruta, vidtar vi åtgärder för att skydda insidan av din bil samt tar bort allaglasrester. Skulle vi inte ha möjlighet att omedelbart byta din ruta, åtgärdar vi den temporärt så att du kan fortsätta köra din bil utan risk till dess att vi kan byta ut rutan permanent. Vi tar givetvis inget betalt för temporära åtgärder.